Är Bitcoin en bra investering 2024?

Är Bitcoin en bra investering 2024?Att bedöma om Bitcoin kommer att fortsätta vara en lönsam investering är en återkommande frågeställning, särskilt med tanke på Bitcoins helt ofattbara prisexplosion med över 100 000 000% sedan 2010. Men myntets betydande volatilitet och dess stora miljöpåverkan har på senare tid lett både kryptovaluta miners och investerare att söka sig till nya projekt. Det har i sin tur väckt frågor om Bitcoins långsiktiga hållbarhet och framgång.I denna artikel kommer vi att utforska Bitcoin mer ingående, dess position i dagens kryptomarknad, historiska prisutveckling samt framtidsutsikter. Vi kommer även att ge en översikt över var investerare idag kan köpa Bitcoin, och avslutningsvis dela med oss av våra reflektioner kring om Bitcoin utgör en bra investering i nuvarande marknadsläge.

Är Bitcoin en bra investering?


Så, är det en bra idé att investera i Bitcoin? Det råder ingen tvekan om att Bitcoin har varit en av de bästa kryptovalutorna när det gäller avkastning sedan den började uppmärksammas i början av 2010-talet – ändå är det omöjligt att kryptovalutan kan ge samma nivå av avkastning som det gjorde då.De flesta privatinvesterare dras till Bitcoin av två skäl – de är intresserade av kryptovalutavärlden och de hoppas på att uppnå överlägsen marknadsavkastning. Vad dessa handlare ofta inte inser är dock att Bitcoin nu är en relativt “mogen” tillgång på marknaden. Dagarna med låt oss säga 2 500% avkastning är troligtvis ett minne blott.Är Bitcoin en bra investering?

Köp Bitcoin här – Besök MEXC

Det finns dock några positiva aspekter med Bitcoin, såsom det faktum att det nu ingår i kryptoindexfonder och Bitcoin ETF:er, vilket gör det till den första kryptovalutan som antagits av de traditionella finansmarknaderna. Ur det perspektivet kan BTC faktiskt vara en bra möjlighet för investerare med högre risktolerans som önskar exponering mot digitala valutor.

Hur Bitcoin har presterat sedan lanseringen & under 2024


Den gåtfulla Satoshi Nakamoto skapade konceptet Bitcoin i sitt vita papper “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Bitcoin-koden släpptes i januari 2009 och användes till en början av skumma webbplatser som Silk Road för att möjliggöra anonyma betalningar.Under de efterföljande åren växte Bitcoin och blev allmänt känt. Det är inte konstigt att människor började fundera på om de skulle investera i Bitcoin när dess värde började stiga så pass exponentiellt. För att sätta det i perspektiv var BTC värderad till 13,30 dollar 2013 men steg till 770 dollar i början av 2014 – en anmärkningsvärd ökning på 5 689%.Hur Bitcoin har presterat sedan lanseringen & under 2024Tillväxten fortsatte under de kommande åren, vilket ledde till att många nya kryptovalutaprojekt skapades (kända som ‘altcoins’). Populariteten för altcoins ökade parallellt med Bitcoin, vilket hjälpte till att lägga grunden för kryptobörser som Binance och Coinbase, och deras möjlighet att expandera. Fram till 2020 hade välkända namn som Elon Musk och Jack Dorsey offentligt uttryckt sin optimistiska syn på BTC.Hur Bitcoin har presterat sedan lanseringen & under 2024Totalt sett, om en investerare hade köpt BTC under början av uppgången 2017 och myntets högsta värde i november 2021, skulle det ha genererat en avkastning på 7 297%. För att sätta det i siffror, en investering på 1 000 dollar skulle ha varit värd 73 970 dollar vid slutet av tjurmarknaden – vilket är en glasklar förklaring till varför investerare lockas till kryptomarknaden.BTC har presterat mycket väl under början av 2024 med ett nytt ATH under mars, i förväg till bitcoin halveringseventet, i spåren av godkännandet av Bitcoin-börshandlade fonder (ETF:er) av SEC.Här är en snabb sammanfattning av de viktigaste punkterna att vara medveten om gällande Bitcoin:

 • Satoshi Nakamoto kom på konceptet för Bitcoin 2008.
 • Bitcoins källkod släpptes i januari 2009.
 • Tvivelaktiga webbplatser använde initialt BTC för att underlätta anonyma betalningar.
 • Bitcoin började nå vanliga investerare som en investeringstillgång och hjälpte till att starta tillväxten av hela kryptomarknaden.
 • Efter att ha toppat i november 2021, var BTC på en utdragen nedgång fram till början av 2023 där den bottnade på cirka 16 000 $.
 • Bitcoin har startat 2024 starkt med SEC:s godkännande av spot Bitcoin ETF, och har nått ett nytt ATH som hittills ligger på cirka 73 200 $.

Bitcoin prishistorik


Med tanke på kryptovalutans historik, är det en bra tidpunkt att köpa Bitcoin idag? För att besvara frågan är det viktigt att undersöka kryptovalutans prishistorik för att avgöra om det vi ser idag har setts tidigare i kursgrafen.Som nämnts i föregående avsnitt var Bitcoins första verkliga snabba prisuppgång mellan 2017 och 2018, när priset sköt i höjden med över 5 600%. Dock var toppen kortlivad, och BTC:s värde minskade gradvis under det efterföljande året.Många trodde dock att Bitcoin var den bästa långsiktiga kryptovalutan på grund av dess storlek och rykte jämfört med andra på marknaden. Det hjälpte BTC att skapa lite momentum i slutet av 2019 – men det var inte förrän i början av COVID-19-pandemin i mars 2020 som myntets sanna potential avslöjades.Mellan mars 2020 och november 2021 steg Bitcoins pris med 1 657%. Enligt CoinMarketCap ledde det till att BTC skapade ett historiskt högsta pris på 68 789 dollar. Vid tidpunkten var det optimistiska sentimentet kring Bitcoin på sin höjd – men även denna topp visade sig vara kortlivad.Mellan november 2021 och november 2022 föll Bitcoins värde med 74%. Året 2022 var utmanande för BTC-investerare, eftersom regulatoriska frågor och stigande räntor bromsade prisets momentum.Dock hjälpte 2023 Bitcoin kurs att återfå lite momentum. Med en start runt 16,5k dollar, nästan fördubblade BTC sitt pris till juli 2023, och samlade enormt momentum när stora tillgångsförvaltare som BlackRock, Fidelity och Wisdom Tree ansökte om spot Bitcoin börshandlade fonder (ETF:er).Bitcoin prishistorikAmerikanska SEC, som tidigare tycktes tveka inför ett beslut om de efterlängtade ETF:erna, gav slutligen sitt godkännande i januari 2024. Godkännandet kom som en länge efterlängtad seger för Bitcoin och kryptomarknaden som helhet, vilket har skapat ett betydande positivt momentum. I skrivande stund är vi bara en månad från Bitcoins kommande halvering, en känd katalysator för tidigare tjurmarknader. SEC:s godkännande av Bitcoin ETF:er markerar en betydande milstolpe och har ökat institutionellt intresse och investeringar i Bitcoin, vilket banar vägen för fortsatt tillväxt.

Bitcoin högsta & lägsta noteringar

 • Höjdpunkt på 19 735 dollar i december 2017
 • Lågpunkt på 3 270 dollar i december 2018
 • Höjdpunkt på 13 910 dollar i juni 2019
 • Lågpunkt på 3 881 dollar i mars 2020
 • All-time high på 68 789 dollar i november 2021
 • Senaste lågpunkt på 18 120 dollar i november 2022
 • Återvunnen höjdpunkt på 30 000 dollar i juli 2023
 • Sjönk till 26 300 dollar i september 2023
 • Föll till 15 761 dollar i november 2023
 • Klättrade till 44 084 dollar i december 2023
 • Sköt upp till 46 659 dollar i januari 2024
 • Nådde ett nytt all-time high på 73 200 dollar under mars 2024

Bitcoin Prisprognos

Är det värt att investera i Bitcoin till dagens pris? Argumenten för att BTC är relativt “undervärderad” stärks av dess globala acceptans och den växande populariteten bland institutionella investerare. BTC:s prisutveckling har överraskat många genom att nå nya höjder under 2024.Så, kommer Bitcoin att fortsätta att stiga, eller är en nedgång på väg? Med tanke på det faktum att Bitcoin redan handlats till nytt ATH under mars 2024, verkar det som att kryptovalutan kan ha mer att ge. Med den kommande halveringen 2024 och det ökade institutionella intresset, exempelvis genom BlackRock och Fidelitys kombinerade innehav av 372 227 BTC, värt 23,5 miljarder dollar, för deras spot Bitcoin ETF:er, finns det starka indikatorer på en fortsatt positiv trend.

 • BTC kurs prognos för slutet av 2024: 126,000 $
 • BTC kurs prognos för slutet av 2025: 248 000 $
 • BTC kurs prognos för slutet av 2030: 850 000 $

Är Bitcoin halveringen 2024 positiv för marknaden?

Ja, den kommande halveringen av Bitcoin som äger rum 2024 anses vara positiv för marknaden.Halveringen är inbyggd i Bitcoins protokoll för att minska produktionstakten av BTC. Eventet begränsar tillflödet av nya BTC-tokens på marknaden. När det sker tenderar marknaden att reagera på minskningen av framtida tillgång genom att öka efterfrågan, vilket kan driva upp priset på BTC. Det innebär att det sannolikt kan vara en bra tidpunkt för investerare att köpa Bitcoin.Halveringen kommer minska mining-belöningarna från 6,25 BTC till 3,125 BTC. Historiskt sett har halveringar haft en betydande inverkan på Bitcoins pris. Till exempel, efter halveringen 2012 såg vi en otrolig fyrsiffrig prisökning. Efter 2016 års halvering ökade priset med över 280% under de följande månaderna.Efter 2020 års halvering sköt Bitcoin upp med mer än 500% och nådde en topp på rekordhöga 69 000 dollar i november 2021. Om efterfrågan på Bitcoin ökar, kan värdet på BTC-mynten potentiellt skjuta i höjden avsevärt.

Bitcoins användbarhet – Vad har framtiden att erbjuda?


För att svara på frågan “Är Bitcoin fortfarande en bra investering?” behöver vi granska myntets användbarhet – eller bristen därpå. Naturligtvis är Bitcoins primära användningsområde att möjliggöra för individer och företag att överföra pengar på ett decentraliserat sätt. Det anses inte bara vara säkrare och snabbare, utan ofta också mycket billigare.Länge kretsade Bitcoins popularitet kring just den aspekten. Folk behövde inte längre förlita sig på centraliserade banker för att hantera sina betalningar – de kunde “kliva utanför” systemet och använda Bitcoin istället. Dessutom, eftersom BTC var först med detta, blev det ofta det självklara valet för de som ville göra decentraliserade betalningar.Bitcoins användbarhet – Vad har framtiden att erbjuda?Däremot, när fler började investera i kryptovalutor, började nya och innovativa projekt dyka upp som utmanade Bitcoin. Projekt som Ethereum, Solana och Cardano implementerade “smarta kontrakt”-funktionaliteter, vilket skapade oändliga möjligheter för utvecklare av decentraliserade applikationer (dApps). Det började i sin tur påverka Bitcoins rykte.Det kritiska problemet är att Bitcoins användbarhet saknas relativt andra projekt. Som Fortune.com har påpekat är Bitcoin-nätverket hämmat av en brist på kapacitet. Dessutom förlitar sig Bitcoins nätverk fortfarande på den föråldrade “mining”-processen, vilket är exceptionellt energikrävande och har kritiserats från alla håll i media.Alla dessa faktorer spelar in i den alltmer negativa synen på Bitcoin. Även om myntet har haft betydande milstolpar under de senaste åren, som att bli lagligt betalningsmedel i El Salvador, tror många att det beror på dess status som först på marknaden. Jämfört med andra kryptoprojekt kan Bitcoin inte riktigt konkurrera.Så är Bitcoin en bra investering med punkterna i åtanke? Enligt vår mening härrör Bitcoins värde nu från dess sällsynthet snarare än dess användbarhet. Med tiden är det osannolikt att tillvägagångssättet kommer att hålla i sig – vilket betyder att investerare kan behöva söka sig någon annanstans för höga avkastningar.

Spot Bitcoin ETF:er


En spot Bitcoin ETF (börshandlad fond) är en typ av investeringsfond som låter investerare få exponering mot Bitcoin utan att direkt äga kryptovalutan. Till skillnad från ETF:er baserade på framtidskontrakt, som investerar i Bitcoin-futures, håller en spot Bitcoin ETF den faktiska Bitcoin. Bitcoin ETF:er godkändes av den amerikanska SEC i januari 2024.Spot Bitcoin ETF:erLiksom traditionella ETF:er handlas en spot Bitcoin ETF på aktiebörser. Investerare kan köpa och sälja andelar i ETF:en via sina mäklarkonton under vanliga handelstimmar. ETF-leverantören ansvarar för att säkert lagra den Bitcoin som ETF:en innehar.Värdet på andelar i en spot Bitcoin ETF är direkt kopplat till Bitcoins pris. När priset på Bitcoin fluktuerar, ändras även värdet på ETF-andelarna därefter.

Är Spot Bitcoin ETF:er ett bra investeringsalternativ?

Vissa investerare anser att spot Bitcoin ETF:er erbjuder vissa fördelar jämfört med andra investeringsmetoder, såsom direkt ägande av digitala tillgångar eller ETF:er baserade på framtidskontrakt. De ger exponering mot Bitcoins prisrörelser i ett reglerat, offentligt handlat fordon, vilket potentiellt kan locka institutionella investerare och de som söker ett mer bekvämt sätt att investera i Bitcoin.Dock är Bitcoin ETF:er, liksom alla andra ETF:er, också utsatta för risker såsom likviditetsrisker, motpartsrisk, och utdelningsrisker. Ändringar i regleringar eller skattelagar kan också påverka prestationen och skatteföljden av ETF-investeringar. Det är bra att hänga med i marknadens utveckling och som alltid, läsa på innan någon investering görs.Läs mer om att deklarera Bitcoin vinster här.

Är Bitcoin en bra investering på lång eller kort sikt?


I följd av föregående avsnitt finns det en uppfattning om att Bitcoin har utvecklats från att vara en långsiktig investering till att bli mer av en kortsiktig sådan. Även om det kanske inte är nästa kryptovaluta som kommer att explodera i värde, har BTC fortfarande visat sig kapabel att överträffa aktier både på längre och kortare tidsramar.Av den anledningen väljer många att daytrada Bitcoin, eftersom det inte är ovanligt att myntets värde stiger med 5% (eller mer) på bara några timmar. Bilden nedan belyser detta, men det är inte en isolerad händelse – sådana rörelser sker regelbundet.Är Bitcoin en bra investering på lång eller kort sikt?Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att nedåtgående rörelser är lika vanliga. Kryptomarknaden är i grunden volatil, så daytrading av BTC passar bäst för riskbenägna traders. Dock kan de som är glada att handla båda sidorna av marknaden finna ett överflöd av möjligheter – vilket gör det till ett alternativ till Forex-marknaden.Men är Bitcoin en bra investering på lång sikt? Vi tror att Bitcoin över en tidsram på flera år kommer nå en marknadsvärdering uppemot guld, men har svårt att tro att BTC har ett överlägset långsiktigt värde på grund av dess beroende av energikrävande miningprocesser och bristen på användbarhet. Som sådant anser vi att BTC passar bäst för kortsiktiga traders – investerare med en långsiktig investeringshorisont kan hitta bättre möjligheter någon annanstans.

Vad experter säger angående att investera i Bitcoin


Vad experter säger väger ofta in i debatten om det är en bra tid att köpa Bitcoin eller inte, vilket tenderar att påverka privatinvesterare. Det är förståeligt, eftersom när en auktoritativ person ställer sig bakom en tillgång är det troligt att en betydande del av investerargemenskapen kommer att följa vad de säger.Med det i åtanke har vi nedan tre profilerade namn som har diskuterat Bitcoin tidigare, tillsammans med deras tankar om myntet:

Elon Musk

Elon Musk behöver ingen introduktion, som VD för Tesla (och den nya ägaren av Twitter) är han regelbundet i rubrikerna av en mängd olika skäl. År 2021 avslöjade Musk att Tesla hade investerat betydande summor i Bitcoin. Dock har Tesla, enligt BBC, sedan dess sålt av 75% av sina BTC-innehav.Om det var för att ta in kapital eller för att insiders trodde att Bitcoin hade passerat sin topp är ännu oklart. Dock har Musk tidigare uttalat att han vill se Bitcoin “lyckas” och att han inte skulle “dumpa” myntet.

Michael Saylor

Michael Saylor är medgrundare till MicroStrategy, ett amerikanskt företag inom affärsintelligens. Saylors förmögenhet uppskattas till ungefär 4,8 miljarder dollar och han är en stark förespråkare för Bitcoin. Faktum är att MicroStrategy har blivit världens största företagsinnehavare av Bitcoin, med omkring 214 000 BTC i skrivande stund.Saylor har citerats säga att Bitcoin representerar “den digitala transformationen av pengar, egendom, valuta, energi och materia”. Entreprenören har också uttalat att han tror att BTC kan vara värd mer än 350 000 dollar under mot slutet av 2024, vilket understryker hans optimistiska hållning.

Winklevoss-tvillingarna

Cameron och Tyler Winklevoss är mest kända för att ha stämt Mark Zuckerberg, med påståendet att han stulit deras idé för Facebook. Dock har Winklevoss-tvillingarna gått vidare för att bli framträdande kryptovalutainvesterare och grundat Gemini – en av världens ledande kryptobörser.Tyler Winklevoss har citerats säga att “Bitcoin är bättre än guld”, medan Cameron Winklevoss har uttalat att myntet har “en enorm kraft för socialt gott inom sig”. Dessutom är tvillingarna rapporterat en av världens största BTC-innehavare, med omkring 1% av den totala tillgången.

Var man kan köpa Bitcoin


Investerare som undrar “Ska jag sälja min Bitcoin – eller ska jag köpa mer?” behöver använda en pålitlig och kostnadseffektiv kryptobörs för att underlätta sina affärer. Alla toppkryptobörser kommer att erbjuda handelstjänster för Bitcoin eftersom det är den mest handlade kryptovalutan globalt.Vi har genomfört nödvändig forskning och tester och anser att MEXC är en av de bästa börserna för investerare som vill engagera sig i kryptomarknaden.Var man kan köpa BitcoinMEXC låter sina användare handla med över 1 700 olika tokens och mynt, inklusive Bitcoin och ett urval av de bästa altcoins. När man köper eller säljer krypto behöver användare endast betala en spot handelsavgift på 0,1%. Och det är den avgiften du betalar för att köpa Bitcoin på MEXC om du gör en banköverföring till ditt konto.Om du beslutar dig för att vilja köpa Bitcoin snabbare, kommer MEXC att koppla dig med en tredjepartsleverantör som Mercuryo där du direkt kan köpa BTC med kort. Det medför något högre avgifter, men det är det snabbaste sättet att få tag på lite Bitcoin.När du har den mängd BTC du vill ha, bör du ta ut den till din plånbok. Att behålla dina medel på en börs rekommenderas inte, men om du vill behålla dina BTC där, kan du låsa den med MEXC Savings där du kan få upp till 1,80% i årlig avkastning.

Köp Bitcoin här – Besök MEXC

Bör jag köpa Bitcoin nu? Vår slutgiltiga bedömning


Enligt vår åsikt har Bitcoin otvivelaktigt fortfarande en stor roll att spela i kryptomarknadens tillväxt – men inte en lika stor roll som den tidigare haft. Bitcoins status som “första ut” har banat väg för nya och spännande projekt att ta plats i rampljuset, vilket gradvis skjuter myntet mot bakgrunden.Bör jag köpa Bitcoin nu? Vår slutgiltiga bedömningMyntets brist på användbarhet och föråldrad valideringsprocess har gjort det svårt för projektet att innovera och hålla jämna steg med liknande Ethereum och Solana. Dessutom finns det nu hundratals (om inte tusentals) tokens som kan underlätta decentraliserade betalningar, så Bitcoins “unika försäljningspunkt” (USP) är inte längre unik.Vi tror dock att Bitcoin kan fortsätta öka i värde under de kommande åren eftersom det är omtyckt av finansiella institutioner, vilket innebär att det sannolikt kommer att vara det självklara valet för investeringsprodukter (t.ex. ETF:er) som fokuserar på krypto. Dock är privatinvesterare som hoppas bli rika på krypto bäst att leta någon annanstans.

Bitcoin alternativ


Nu när vi har delat med oss av våra tankar kring frågan om “Är Bitcoin en bra investering?”, låt oss titta på några alternativa mynt.Med en något mättad marknad kan det vara utmanande att hitta nästa stora krypto.Dock bör investerare överväga att även om Bitcoin skulle nå 100 000 dollar under nästa tjurrusning – en siffra som skulle kräva en otrolig pump och enorm volym – skulle det endast representera en 50% avkastning på investeringen (ROI).Inte något att förkasta, absolut, men det finns andra möjligheter på marknaden att göra större vinster, även om de kan medföra större risker.Att investera i topp altcoins eller nya kryptos är ett potentiellt lukrativt sätt att tjäna högre ROI från krypto, eftersom de kan erbjuda lägre ingångspunkter och större utrymme för tillväxt.Vi skulle alltid rekommendera att ha en diversifierad investeringsportfölj som inkluderar säkrare tillgångar, såsom Bitcoin, samt några mer riskfyllda. Avsnitten nedan diskuterar några alternativa investeringar till Bitcoin. Båda kryptona är för närvarande tillgängliga att köpa på förhandsförsäljning.

Köp Bitcoin här – Besök MEXC

Green Bitcoin – Alternativ till Bitcoin som är 10 000 gånger mer miljövänligt och erbjuder stakingavkastning

Ett av de bästa alternativen till Bitcoin just nu är Green Bitcoin ($GBTC). Det är en grön kryptovaluta byggd på det hållbara proof-of-stake ekosystemet.Bitcoin alternativGreen Bitcoin hävdar att den är 10 000 gånger mer miljövänlig än Bitcoin, vilken bygger på den mer energikrävande proof-of-work mekanismen. Denna nya kryptovaluta kan vara ett bra alternativ till Bitcoin på grund av dess bonusar och stakingavkastning.Precis som Bitcoin har Green Bitcoin en total tillgång på 21 miljoner tokens. Hälften av tillgången för närvarande tillgänglig genom $GBTC:s förhandsförsäljning. Således kan tidiga investerare köpa $GBTC till det låga priset av $1.1062 per token.20% av utbudet kommer att erbjudas efter förhandsförsäljningen genom stakingbelöningar. För närvarande erbjuder Green Bitcoin en APY (Annual Percentage Yield) på 79%. Således kan långsiktiga hållare lockas att investera i detta projekt. Nästan 3 miljoner tokens har stakats via smarta kontrakt – vilket motsvarar 66% av den tillgängliga cirkulerande tillgången.Bitcoin alternativSlutligen erbjuder Green Bitcoin tokenbelöningar beroende på BTC:s pris. Genom BTC-prisförutsägelsesspelet kan spelare vinna $GBTC genom att förutspå om tokenpriset kommer att stiga eller falla. Framgångsrika förutsägelser belönas dagligen i ekosystemet.Alla dessa användningsfall gör Green Bitcoin till ett potentiellt alternativ till Bitcoin. För mer information, läs Green Bitcoins vitbok och gå med i Telegram-kanalen.

Förhandsförsäljning startade 6:e december 2023
Betalmetoder ETH, USDT, BNB & kort
Blockkedja Ethereum
Minsta investering Ingen gräns
Högsta investering Ingen gräns

Besök Green Bitcoin

Bitcoin Minetrix – Nytt stake-to-mine krypto som erbjuder 59% årlig avkastning

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) är en ny krypto ICO som nyligen har lanserats men snabbt samlat in mer än 12,5 miljoner dollar.Bitcoin alternativDet är världens första stake-to-mine-projekt och tillåter tokeninnehavare att gå in i ekosystemet för så lite som 10 dollar och vara en del av ett säkert och tokeniserat molnbrytningsprojekt.Traditionell Bitcoin-brytning har blivit för kostsam – på grund av den hårdvara som krävs och de stigande energipriserna – för genomsnittliga investerare att delta i.Molnbrytning har varit ett populärt alternativ men marknaden har blivit full av bedragare, med höga inträdesavgifter, fasttidskontrakt som inte kan brytas, och dolda avgifter som gör det oklart hur mycket BTC som faktiskt kommer att tjänas.Bitcoin alternativGenom att tokenisera processen, tillåter Bitcoin Minetrix privatinvesterare att bryta BTC samtidigt som de behåller autonomi och kontroll genom att hålla kvar sina tokens.Projektet fungerar genom att BTCMTX-innehavare stakar sina tokens för att generera molnbrytningskrediter som sedan kan brännas för tilldelad molnbrytningstid – vilket gör det möjligt för en innehavare att tjäna BTC. Hela processen hanteras enkelt genom en dedikerad mobilapp som för närvarande är under utveckling.Tokeninnehavare kan också stakea tokens för att tjäna en otrolig årlig procentuell avkastning med den nuvarande APY:n på över 56% – även om det kommer att minska.ICO:n har bara nyligen lanserats och fått stor uppmärksamhet, med över 12,5 miljoner dollar insamlat. Vid tidpunkten för skrivandet är $BTCMTC prissatt till 0,0142 dollar per token.Mer information och de senaste nyheterna finns på Telegram och i Bitcoin Minetrixs vitbok.

Förhandsförsäljning startade 5:e september 2023
Betalmetoder ETH, USDT, BNB & kort
Blockkedja Ethereum
Minsta investering 10 $
Högsta investering Ingen gräns

Besök Bitcoin Minetrix

Är Bitcoin en bra investering 2024? Slutsats


Trots sitt stora fall sedan toppen 2021, kvarstår Bitcoin som en av de säkraste och bästa kryptovalutainvesteringarna, särskilt för dem med ett långsiktigt perspektiv.Institutionella investerare fortsätter att se på BTC som “digitalt guld” med företag som BlackRock och Fidelity – företag med biljoner dollar i förvaltat kapital – som till och med börjat erbjuda spot Bitcoin ETFs, vilket visar deras förtroende för dess framtid.Med nästa Bitcoin halvering som är planerad till april 2024, en stor katalysator i tidigare tjurmarknader, anser många att BTC:s nuvarande pris är en rabatt inför framtida vinster.Vi skulle alltid rekommendera att ha en diversifierad portfölj som inkluderar Bitcoin – en relativt “säker” kryptovalutainvestering – samt några riskfyllda projekt som kan överträffa BTC. Som beskrivet ovan är Green Bitcoin en ny grön kryptovaluta som är miljövänligare än Bitcoin.Denna kryptovaluta erbjuder höga stakingavkastningar och dagliga belöningar genom sitt BTC-prisförutsägelsesspel.Läs också: Är Ethereum en bra investering 2024?

Är Bitcoin en bra investering? Och andra vanliga frågor

Är det fortfarande värt att investera i Bitcoin?

Bitcoin kan fortfarande vara värt att investera i för de som söker exponering mot den digitala valutamarknaden. Även om Bitcoins explosiva tillväxt kan vara över, har den visat en förmåga att prestera bättre än andra tillgångsklasser – vilket gör den till ett lämpligt alternativ för riskbenägna investerare.

Bör jag köpa Bitcoin 2024?

Att investera i Bitcoin 2024 är fortfarande lockande för de som är intresserade av den digitala valutamarknaden. Även om Bitcoin troligtvis inte kommer uppleva samma snabba tillväxt som tidigare, tyder dess historik av att överprestera andra tillgångar på att det kan vara ett attraktivt val för investerare som är bekväma med risk.

Är Bitcoin en bra investering på lång sikt?

Med tanke på den nyligen uppnådda klarheten i det regulatoriska landskapet, särskilt i USA där Bitcoin ETF:er blivit godkända, förbättras utsikterna för Bitcoin som en långsiktig investering. Utvecklingen kan bidra till att öka förtroendet och intresset från både institutionella och privata investerare. Med förbättrad reglering kan Bitcoin potentiellt ses som en ännu attraktivare långsiktig tillgång, vilket belyser dess roll i en diversifierad investeringsportfölj.

Kommer Bitcoin att gå upp igen 2024?

Medan ingen kan förutsäga framtiden med absolut säkerhet, har 2024 redan visat sig vara ett positivt år för Bitcoin, delvis tack vare godkännandet av Bitcoin ETF:er i USA och den optimism det väckt. Med Bitcoin halveringen planerad till omkring april och det betydande prishoppet under de första tre månaderna, tyder mycket på att vi kan vara på väg in i en fortsatt tjurrusning. Faktorerna, kombinerat med en växande acceptans och integration av Bitcoin i det finansiella systemet, stärker argumentet för en positiv prisutveckling under 2024.

Kan man tjäna pengar på Bitcoin?

Ja – som alla investeringstillgångar har Bitcoin ett värde som dikteras av utbud och efterfrågan. Det betyder att om någon skulle köpa Bitcoin och priset ökade, kunde de sälja sina Bitcoin-innehav och göra en vinst.