Guide för att deklarera krypto i Sverige 2024

Många tycker det är svårt och krångligt att deklarera krypto i Sverige. Det är inte alltid helt klart vad som gäller. I denna artikel kommer vi att förklara allt om hur du ska deklarera krypto och vad du behöver tänka på. Om du inte deklarerar som du ska kan du missa skatteåterbäring som du faktiskt är berättigad till.

Måste man deklarera krypto?


Det beror på hur du har köpt din krypto. Det finns nämligen två sätt du kan investera i krypto vilket är följande:

 • Köpa kryptovaluta direkt från en kryptobörs.
 • Köpa CFD:er från en nätmäklare som Avanza eller Nordnet.

Om du har ett ISK-konto och spekulerar på priset på kryptovalutor så behöver du inte deklarera krypto Skatteverket. Det beror på att det sköts automatiskt. Handlar du krypto via några andra konton eller direkt via en kryptobörs måste du alltid deklarera. Det gör du i samband med din årliga deklaration.

Har du några frågor om detta är det alltid bäst att kontakta Skatteverket direkt. De kan se vad som gäller i din specifika situation och kan ge dig goda råd.

deklarera-krypto-i-sverige

När skall man deklarera krypto?


Nu när du vet svaret på frågan måste man deklarera krypto är det också viktigt att veta när det ska ske. Skatteverket brukar alltid öppna för deklaration i början av mars. Du har sedan till början av maj på dig att lämna in alla papper. Om du inte skulle hinna göra klart deklarationen i tid kan du också be om uppskov. Du brukar du få två veckor extra.

Det är väldigt viktigt att du sköter Skatteverket deklarera krypto då du annars kan få betala onödiga skatteavgifter. Om du inte lämnar in din deklaration kommer Skatteverket själva göra en uppskattning av vad du har tjänat.

Vad är skatten på krypto?


I Sverige betalar du aldrig någon skatt i samband med att du köper krypto. Det är först när du säljer med vinst som du också ska betala 30 % i vinst. Det är alltså samma skatteprocent som inkomstskatten.

Men vad gäller då för att deklarera krypto förlust? I dessa lägen kan du dra av hela 70 %. Om du även har tjänat pengar via stejking kan du behöva betala inkomstskatt eller ränteinkomstskatt.

Kort sammanfattat kan du alltså behöva betala någon av dessa skatter när du handlar med krypto:

 • Ränteinkomst
 • Kapitalvinstskatt
 • Inkomstskatt

Nedan följer en liten förklaring på hur dessa tre skattetyper fungerar.

Kapitalvinstskatt

En kryptovaluta klassas alltid som en övrig tillgång enligt Skatteverket och Sveriges lagar. Det betyder att om du säljer Bitcoin eller någon annan kryptovaluta måste du skatta det som inkomstslaget kapital. Det betyder att du ska betala skatt om du har gjort något av följande:

 • Om du har lånat ut en krypto
 • Köpt några tjänster eller varor med krypto.
 • Köpt krypto med någon typ av fiatvaluta.
 • Byt en kryptovaluta mot ett annat alternativ.
 • Om du har sålt en kryptovaluta.

Om du vill beräkna kapitalskatten på en krypto kan du göra det med hjälp av något som kallas för genomsnittsmetoden. Till att börja med måste du räkna ut omkostnadsbeloppet för varje enskild valuta. Det pris som du sålde för är detsamma som det omkostnadsbelopp du tjänar i vinst eller förlorar. Om du har gått med vinst ska du betala 30 % i vinstskatt, har du gått med förlust får du istället dra av 70 % på beloppet.

Vill du ha några exempel på hur du räknar ut omkostnadsbeloppet kan du bara klicka dig in på Skatteverkets webbplats. Du ska sedan lämna in din deklaration i bilagan K4 och sektion D.

Inkomstskatt

Nästa skattetyp är inkomstskatt. Har du tjänat krypto på någon tjänst eller arbete som du har gjort ska du betala inkomstskatt. Du måste även betala kapitalskatt om du väljer att behålla din kryptovaluta och säljer av den när den har ökat i värde.

Det är väldigt enkelt att räkna ut inkomstskatten. Summan är värdet på all de transaktioner som du har gjort. Exakt hur du deklarerar beror på vilken typ av inkomst det handlar om. Det kan till exempel vara lön eller mining.

Ränteinkomst

Skulle då tjäna krypto i form av räntebetalningar på stejking eller lån så ska du deklarera det som en ränteinkomst. Det beskattas också med 30 %. Den stora skillnaden är att ränteinkomster är 100 % avdragsgilla när du går med förlust.

Vill du deklarera en ränteinkomst gör du det genom att fylla i en sektion som heter 7.2 i deklarationen.

Skatt för olika typer av kryptotransaktioner


Det finns väldigt många olika typer av kryptotransaktioner. Varje transaktion påverkar din skatt och det är viktigt att veta vad som gäller. Nedan följer några exempel på vad som gäller:

Kryptotransaktion Typ av skatt
Köp av krypto Ingen
Sälja krypto Kapitalvinstskatt
ICO Kapitalvinstskatt
Flytta krypto mellan dina egna wallets Ingen
Ge bort krypto Ingen
Airdrop Ingen
Mining Inkomstskatt
Låna ut kryptovalutor Kapitalvinstskatt
Belöning för stejking Ränteinkomst
Ränteintäkt Ränteinkomst
Skapa eller sälja NFT Inkomstskatt
Byta NFT Kapitalvinstskatt
Tappat bort krypto Ingen
Fork Ingen
Övrigt (arvode, lön) Inkomstskatt

Köp av kryptovaluta med vanlig valuta

När du köper en kryptovaluta påverkas inte din skatt vid köptillfället. Du måste dock vara medveten om priset när du köpte. Du kommer nämligen behöva detta om du ska kunna räkna ut ditt omkostnadsbelopp. Har du köpt krypto i andra valutor som USD eller EUR måste du även konvertera beloppet innan du kan räkna ut omkostnadsbeloppet.

Försäljning av kryptovaluta

Om du säljer en kryptovaluta måste du alltid deklarera din kaptailskatt, oavsett om du har gått med vinst eller förlust. Även här är det viktigt att du räknar ut det exakta försäljningspriset i SEK när du gjorde försäljningen.

När du säljer din krypto kan du minska försäljningsersättningen med en handelsavgift. Då får du vanligtvis sänkt skatt.

Byte av kryptovaluta mot en annan kryptovaluta

Om du byter en kryptovaluta mot en annan kryptovaluta måste du rapportera in det som kapitalskatt i Sverige. Du betalar kapitalskatten på försäljningspriset som du omvandlar till SEK.

Initial Coin Offering (ICO)

Är du inte bekant med ICO så betyder det att du investerar i en kryptovaluta som är helt ny på marknaden. Det brukar även kallas för förköp. Skattemässigt så gäller samma regler som när du byter en kryptovaluta mot en annan. Man kan säga att du ger bort en krypto och får en annan i utbyte.

Köp av varor och tjänster med kryptovaluta

Det blir allt vanligare att man kan använda krypto för att köpa varor och tjänster. Det kan till exempel vara en VPN-tjänst eller en dator. Då måste du betala kapitalskatt för krypton som du använde när du gjorde köpet. Skattemässigt så fungerar det på samma sätt som om du skulle sälja krypto för en vanlig valuta.

Betalning av handelsavgifter med krypto

Hos vissa kryptobörser måste du betala handelsavgiften med kryptovaluta. Då får du räkna om avgiftens värde till svenska kronor och deklarera det som kapitalskatt. Det kan vara lite rörigt om du har gjort väldigt många transaktioner under året. Vi rekommenderar därför att du för anteckningar för detta i samband med att du genomför köpet.

Betalning av överföringsavgifter med krypto

Skulle du överföra krypto mellan två wallets som du äger själv, då ser man överföringsavgiften som betalning av en tjänst. Då beskattas krypton som du använder för betalning av överföringsavgiften som en kapitalvinst. Detsamma gäller om du gör en överföring av krypto som en gåva. Det här gäller alltså bara överföringsavgiften och inte de andra mynten. Det är viktigt att hålla isär dessa två.

Ifall du överför krypto till en wallet som du inte äger själv kan överföringsavgiften användas som en kompensation mot försäljningspriset. Det kan jämföras vid en handelsavgift och är ett sätt att få ner skatten.

Detsamma gäller om du behöver skicka krypto från en kryptobörs som tar ut en withdrawal fee.

Flytt av krypto mellan egna plånböcker

Att flytta själva kryptovalutorna mellan dina egna plånböcker ska du inte skatta för. Därför är det viktigt att du håller koll på alla dina betalningar. Gör det till en vana att skriva ner dem i en bokföring vid varje tillfälle.

Borttappad eller stulen kryptovaluta

Skulle du tappa bort din kryptovaluta behöver du inte skatta för detta. Detsamma gäller om du får din kryptovaluta bestulen. Du får helt enkelt räkna bort denna valuta från dina kostnader.

Givande av kryptovaluta som gåva/Erhållit krypto som gåva

Om du ger bort eller ärver kryptovaluta i Sverige är det helt skattefritt. Du har alltså rätt att ge krypto i gåva utan att betala skatt på det. Du kan inte heller räkna det som en förlust utan det är en tillgång som inte räknas.

Är du den som mottager en gåva så behöver du inte heller betala någon skatt förrän du säljer eller använder krypton på något sätt. Du kan alltid fråga om det är möjligt att få kvitto på inköpet. Det priset kan du använda när du ska räkna ut ditt omkostnadsbelopp. Om du saknar underlag finns det risk att du betalar för mycket i skatt.

Donering av kryptovaluta

Att donera kryptovaluta i Sverige är detsamma som att ge bort krypto. Det betyder alltså att det är skattefritt. I vissa länder är det även avdragsgillt men det gäller alltså inte i Sverige i nuläget. För att en gåva ska vara avdragsgillt i landet måste det vara en donation till en godkänd gåvomottagare. Kryptovalutor kvalificerar sig inte för det i nuläget.

Airdrop

En airdrop är detsamma som en gåva när man ser ut en skattesynpunkt. Du behöver alltså bara betala skatt om du bestämmer dig för att sälja dina tillgångar.

Det finns dock vissa undantag beroende på vilken airdrop det rör sig om. Om det krävs någon form av prestation för att få airdropen kan du behöva betala skatt. Det gäller alltså att göra en bedömning om du har behövt agera för att få tillgång till kryptovalutan från airdropen.

Hard Fork

Hard Fork är också något som ses som en gåva och du behöver alltså bara betala skatt när du säljer din krypto. Det betyder att omkostnadsbeloppet är 0.

Skatteverket har ännu inte gjort någon bedömning som ska gälla alla typer av forks. Vi kan ta Bitcoin Cash som ett exempel. Under 2017 bestämde Skatteverket att en utdelning av BCH inte skulle medföra någon beskattning.

Mining

När du minar som en privatperson räknas det som en hobbyinkomst. Det betyder att du måste betala inkomstskatt på alla dina inkomster för mining. Du räknar ut skatten efter hur mycket kryptovalutan var värd dagen du fick hem dem.

Om du säljer dina krypto vid ett senare tillfälle måste du även betala kapitalskatt på dessa.

Utlåning av krypto / ränteinkomster

Om du lånar ut krypto i Sverige så ska det enligt lag beskattas. Skattereglerna för utlåning av krypto är väldigt komplicerade. Varje gång du väljer att låna ut krypto kan det likställas med att sälja krypto. Du får en fodran med omkostnadsbeloppet vilket motsvarar värdet på den utlånade krypton. När du får tillbaka kapitalbeloppet säljer du din fodran och köper tillbaka din krypto. Skulle din fodran ha ökat i värde måste du även betala kapitalskatt på detta belopp.

När du gör en insättning med krypto på en centraliserad räntebaserad plattform som Celsius kan det också tolkas som att du gör en utlåning av krypto. Det beror dock på vilken plattform du använder. Alltså är det bäst att du kontaktar Skatteverket och frågar hur det fungerar i ditt enskilda fall.

Vi rekommenderar att du gör en köp-och sälj notering varje gång du lånar ut en kryptovaluta. Detsamma gäller när du får tillbaka den. Gör en notering för varje enskild plattform och valuta.

Om du får ränta på din utlånade krypto är det också föremål att beskattas som en ränteinkomst. Är det du som lånar krypto med ränta kan du dra av detta helt och hållet.

Hur beskattas staking i Sverige?

Skatteverket har också meddelat hur de ser på staking i Sverige. Om du låser dina mynt för staking ska de inte vara föremål för beskattning. Det betyder att du bara måste betala skatt på dina rewards, alltså belöningar som du får via staking.

Det finns inga regler som gäller generellt för all staking. Allt beror på vilken typ av protokoll du stakar i. Du behöver inte betala skatt så länge du inte överfört rättigheterna för din krypto till någon annan.

Om du har överlåtit din krypto till någon annan medan du deltar i stakingen brukar det ses som ett överlåtande av dispositionsrätten. Då gäller samma regler som vid utlåning av krypto.

Dina eventuella intäkter för staking ska hanteras som ränteinkomst. Omkostnadsbeloppet är då värdet i SEK den dagen du fick tillgång till dina intäkter. Skulle du behålla din krypto och sälja den vid ett senare tillfälle måste du även betala kapitalskatt.

Belöning

Du är normalt inte skyldig att beskatta någon form av kryptobelöning eller airdrop. Det enda undantaget är om du har utfört någon form av prestation. Så fort du utför någon form av arbete ska dina belöningar finnas med i din inkomstdeklaration. Ett vanligt exempel på detta är Coinbase Earn.

Övriga intäkter

Har du fått en betalning i krypto ska det deklareras som en inkomstskatt. Omkostnadsbeloppet är då värdet i svenska kronor.

Din arbetsgivare måste även redovisa detta i sin inkomstdeklaration. Skatteverket ser krypto på samma sätt som när du får en förmån av värdepapper. Det är alltså inte en ständig ersättning på samma sätt som fiatvaluta. Det innebär också att du inte att du kan göra några skatteavdrag på din ersättning i krypto.

Margin Trading

Om du inte är bekant med margin trading är det när du tar ut en låneposition i krypto. Normalt slutar det i en realiserad vinst eller en realiserad förlust. När du har stängt din position är det föremål för kapitaskatt. Det beror dock på om du har gått med vinst eller inte.

Likviditetspool

Enligt Skatteverket ska en likviditetspool ses på samma sätt som en försäljning. Då får du LP-tokens vilka har en helt egen kostnadbas. Om du byter en sådan LP-token mot din del av krypto i en likviditetspool ska du deklarera det som en kapitalskatt.

NFT

NFT är också ett område som är väldigt komplicerat gällande beskattning. När du köpt eller sålt en NFT ska det behandlas på samma sätt som vilken kryptovaluta som helst. Det betyder att du ska deklarera detta i något som kallas för K4-formulär.

Har du själv skapat en NFT räknas det också som en form av handel. Skulle du till exempel använda ETH för att skapa en egen NFT räknas det som en försäljning av ETH. Är ditt syfte med din NFT att tjäna pengar bör du också betala inkomstskatt. Du måste också kolla upp om det räknas som en enskild näringsverksamhet eller som en hobby.

Det kan vara klokt att kontakta Skatteverket innan deklarationen ska lämnas in. Då kan du få mer information om vad som gäller. Då minskar även risken att du får betala onödiga tilläggsavgifter.

Deklarera krypto förlust


Om du skulle få med förlust när du handlar med krypto kan du dra av upp till 70 % vid din deklaration. Du räknar ut omkostnadsbeloppet på priset som du sålde din krypto för. Kom ihåg att du alltid måste omvandla beloppet till SEK innan du lämnar in din deklaration.

Hur man lämnar in din deklaration för krypto till Skatteverket


deklarera-krypto-skatteverket

När alla skatteberäkningar är gjorda kan du lämna in deklarationen till Skatteverket. Du väljer själv om du vill lämna in den direkt på nätet eller per fysisk post. Du kan när som helst logga in på dina sidor på Skatteverket och se en komplett översikt av dina deklarationer.

Här kommer en steg-för-steg guide för hur du går tillväga för att lämna in din deklaration online.

Kapitalinkomst för kryptovaluta

Om du ska deklarera kapitalskatt fyller du i informationen i sektion D på en blankett som heter K4. Det finns tre olika sätt du kan hämta denna blankett:

 • Fyll i den manuellt via Skatteverkets egen portal.
 • Ladda upp filen till Skatteverkets hemsida.
 • Fyll i blanketten i en PDF-version och skicka in den via post.

Inkomstskatt för kryptovaluta

Har du tjänat pengar via mining fyller du i en T2-blankett. Denna blankett går att ladda ner på Skatteverkets webbplats. Du ska bara deklarera din inkomst för mining om du har gått med vinst.

Om du har tjänat kryptovaluta i form av lön ska arbetsgivaren ha redovisat det i sin arbetsgivardeklaration. Har det mot förmodan inte gått igenom måste du själv redovisa det i din inkomstdeklaration.

Vill du deklarera en belöning använder du också T2-blanketten som vi nämnde för mining.

Ränteinkomst för kryptovaluta

Om du ska deklarera en ränteintäkt gör du det i sektionen 7.2. Du behöver bara fylla i totalsumman från dina intäkter. Sedan trycker du på spara. Du behöver även fylla i övriga upplysningar och fylla i vilken typ av ränteintäkter det rör sig om.

Vill du ha deklarera krypto hjälp eller om du tror att du har gjort ett misstag är det bäst att kontakta Skatteverket. Det finns även ett fält kallat “öppet yrkande” där du kan lämna en förklaring. Det hittar du under 18. Övriga upplysningar.

Vad händer om man tappat bort transaktionshistorik?


Vissa gånger kan man handla på en kryptobörs som inte längre är aktiv. Du kan också ha tappat bort en plånboksadress eller förlorat dina inloggningsuppgifter. Då är det inte säkert att du kan få tillgång till din transaktionshistorik.

Vid dessa tillfällen är det bäst att kontakta en skattejurist och be om rådgivning. Du kan även höra dig för med Skatteverket och gå råd om hur du ska göra. Risken är dock stor att du kommer få betala för mycket i skatt.

För att undvika detta bör du göra det till en vana att alltid skriva ner dina transaktioner och förvara dem på ett säkert ställe.

Vad händer om man glömt deklarera krypto?


Om du upptäcker att du har glömt deklarera krypto riskerar du att få betala extra tillägg. Du måste kontakta Skatteverket och be om en omprövning av dina deklarationer. I vissa fall kan det till och med sluta med en brottsanmälan. Därför är det viktigt att du kontaktar Skatteverket så snart som möjligt.

Kan man undvika skatt på kryptovaluta i Sverige?


Det finns inga sätt att undvika att betala skatt på kryptovaluta i Sverige. Det kan istället resultera i en större skattesmäll. Du kan dock utnyttja olika avgifter för att få din skatt. Kolla alltid upp vilka avdrag du kan få för din typ av kryptohandel. Du kan till exempel ta hjälp av en rådgivare eller jurist. Du hittar även mycket information om att deklarera krypto flashback som du kan använda dig av.

Sammanfattning


Vi har nu gått igenom hur du går tillväga för att deklarera krypto i Sverige. Normalt så måste du alltid deklarera krypto med undantaget när du handlar med ett ISK-konto. Då betalar du in skatt automatiskt.

Det finns många olika kryptoaffärer och transaktioner relaterade till krypto. Det kan alltså falla under inkomstskatt, ränteinkomst eller kapitalskatt. Därför är det viktigt att du alltid kollar upp vad som gäller i ditt fall. Det finns även vissa tillfällen då du inte behöver betala någon skatt.

Normalt så betalar du 30 % i inkomstskatt på krypto om du gör vinst och kan dra av 70 % av dina förluster. Du hittar all information om hur du går tillväga på Skatteverkets hemsida. Tänk på att deklarera krypto i tid så du inte åker på onödiga förseningsavgifter.

Vanliga frågor om att deklarera krypto i Sverige


Är det obligatoriskt att deklarera krypto i Sverige?

Ja, det är det. Du måste alltid deklarera dina kryptotillgångar om du har gått med vinst det föregående året.

När ska jag lämna in min deklaration för krypto?

Du brukar alltid kunna lämna in din deklaration i början av mars. Det slutliga datumet brukar infalla i början av maj. Skulle du inte bli klar i tid kan du be om uppskov.

Hur gör jag om mina kryptoaffärer har gått med förlust?

Då kan du dra av upp till 70 % av dina förluster.

Vad händer om jag tappar bort min kryptovaluta ur en skattesynpunkt?

Om du har tappat bort din kryptovaluta eller råkat få den bestulen behöver du inte skatta för den. Du kan inte heller dra av dina förluster. Du får helt enkelt räkna det som 0.

Hur gör jag för att lämna in min deklaration?

Du kan antingen lämna in din deklaration via “mina sidor” eller skicka in det via post. Om du deklarerar online behöver du bara signera med mobilt BankID.

Måste jag deklarera krypto som jag fått genom staking?

Det beror på. Om du inte har utfört någon handling för din staking så behöver du inte betala skatt. Om du har genomfört något uppdrag för att få belöning från staking ska det beskattas.