Riksbanken släpper sin slutgiltiga rapport gällande offlinebetalningar med e-krona

Riksbanken släpper sin slutgiltiga rapport gällande offlinebetalningar med e-krona

Riksbanken släpper nu sin sista rapport som avhandlar potentiella offlinebetalningar med en CBDC-valuta eller e-krona som det också kallas. Den fjärde och sista fasen fokuserade på att testa och utvärdera om man kan utveckla en säker och trygg offlinevaluta utifrån de förutsättningar som finns. De senaste testerna visar att det faktiskt skulle vara möjligt att utveckla en säker offline digitalvaluta som skulle kunna användas. Man kollar då på förutsättningarna i e-kronans testmiljö. Det kräver dock ett strikt regelverk och gränser och man skulle behöva utveckla en helt ny lagstiftning. Vid undersökningen testade Riksbanken e-kronan för tre olika användningsområden. Det var följande:

  • Finansiera av e-kronor till betalningsinstrument
  • Offlinebetalning från kort till betalningsterminal
  • Offlinebetalning mellan två olika bankkort

Alla betalningar som görs offline måste kunna synkroniseras


En stor utmaning är att de betalningar som görs offline måste synkronsieras så att saldos som visas i offline-plånboken stämmer överens med e-kronan som är reserverad i skuggplånboken som syns online. Enligt resultaten i studien kan det lätt uppstå problem när det är brist på likviditet i skuggplånböckerna online. 

Många banker vill vara först med att lansera en digital valuta

Just nu arbetar flera centralbanker runt om i världen med olika former av CBDC och det pågår en kamp om vem som blir först med att lansera en egen digital valuta. Riksbanken har själva kallat CBDC en investering som är nödvändig för att skydda det nuvarande fiat-systemet. Samma bank har även hävdat att kontanter snart kommer att vara ett minne blott.Experter från Riksbanken har också uttalat sig och sagt att centralbanker måste utveckla CBDC för att kunna möta allmänhetens efterfrågan och anpassa sig efter utvecklingen i samhället. 

Därför kan en e-krona behövas


Hotbilden mot Sverige är ständigt aktuell i samband med inträdet i NATO. Samhället skulle kunna hamna i en situation där all el- och telekommunikation slutar fungera. En e-krona skulle då användas för att göra betalningar offline

Riksbanken är fortfarande kritiska till Bitcoin


Den 12: mars gick Riksbankschefen ut och varnade för att göra en större Bitcoin-integeration i det finansiella systemet. Han hävdar att det främst beror på dess spekulativa karaktär och potentiella förluster för investerare. Chefen var också tydlig att påpeka att Bitcoin inte hör hemma i Sveriges finansiella system och att vi bör undvika det så mycket som möjligt. De kan dock behöva anpassa sig med tanke på att EU har röstat fram en gemensam MiCA-lag för kryptovalutor. 

Bitcoin är fortfarande tabu för svenska banker


Svenska banker är fortfarande starkt kritiska till Bitcoin trots att BTC närmar sig nya rekordnivåer. Riksbanken varnar nu för att investerare kan drabbas av stora förluster om de väljer att investera i Bitcoin.