G-7 och G-20-Länder Oense om Reglering av Stablecoins på Grund av Oro för Framväxande Ekonomier.

Medan globala ledare arbetar för att etablera universella regler för kryptosektorn är avancerade och framväxande ekonomier oense om regleringen av stablecoins.

Gruppen av Sju (G-7) ekonomier, ett internationellt forum för sju av världens mest avancerade ekonomier, är tillsynes mer öppen för att reglera stablecoins.

Å andra sidan uppmanar framväxande ekonomier som är representerade i den bredare G-20-gruppen till tuffare restriktioner eller till och med förbud på grund av oro för potentiella effekter på penningpolitiken och finansiell stabilitet.

G-20 är ett annat forum för internationellt ekonomiskt samarbete och består av G-7-länderna samt 13 andra medlemsländer, inklusive 10 framväxande ekonomier.

Dessa skillnader i tillvägagångssätt hotar att splittra enad tillsyn och hämma acceptansen av globala normer för stablecoins.

G-7 och G-20 har åtagit sig att leda etableringen av globalt samordnade normer för kryptovalutor.

Japan och Indien innehar för närvarande ordförandeskapet i G-7 respektive G-20.

De båda organen förlitar sig, i varierande grad, på globala standardiserare som Internationella valutafonden (IMF), Finansiella stabilitetsrådet (FSB) och Finansiella åtgärdsgruppen (FATF) för att ge rekommendationer och regler för kryptosektorn.

Dock har det framkommit olikheter i deras syn på regleringen av stablecoins trots att båda grupperna har lovat att genomföra FATF:s regler mot penningtvätt för kryptovalutor.

G-7 har sagt att dess länder kommer att anpassa sig till FSB:s rekommendationer för stablecoins, som fokuserar på stabila mynters påverkan på bredare finansiell stabilitet.

Å andra sidan strävar G-20 efter att anpassa sig till en mer nyanserad syntesrapport som gemensamt har tagits fram av IMF och FSB och förväntas publiceras mellan september och oktober.

G-7 har drivit på för striktare normer och har signalerat sitt åtagande att genomföra FSB:s individuella rekommendationer för reglering av kryptovalutor och stablecoins, som förväntas komma i juli 2023, samt IMF:s rekommendationer om centralbankers digitala valutor (CBDC).

“Vi i G-7 stöder starkt slutförandet av FSB:s två uppsättningar rekommendationer på hög nivå, den ena om aktiviteter och marknader för kryptovalutor och den andra om ordningar för stabila mynt,” sade Toshiyuki Miyoshi, biträdande generaldirektör för övervakningsbyrån vid Japans finanstillsynsmyndighet, enligt uppgifter.

Under sin tid som ordförande för G-20 utnyttjade Indien sin möjlighet att sätta agendan genom att engagera IMF i ledningen för diskussioner om globala regler för kryptovalutor.

Detta beslut fattades eftersom Finansiella stabilitetsrådet (FSB), som betraktas som den facto-ledaren inom utformning av kryptoregler, ansågs vara närmare ansluten till USA.

Framväxande Ekonomier är Oroade över den Ökande Användningen av Stablecoins

Framväxande ekonomier är oroade över stablecoins på grund av deras potentiella påverkan på effektiviteten i penningpolitiken om de används i stor utsträckning.

Om stablecoins blir utbredda i framväxande ekonomier kan det påverka effektiviteten i deras penningpolitik eller göra kapitalflöden i dessa länder mer volatila.

Ökningen av användningen av stablecoins kan också påverka effektiviteten i deras skatteindrivning och intäkter.

Även om oenigheterna mellan avancerade och framväxande ekonomier potentiellt kan hämma acceptansen av globala normer för stablecoins har FSB påpekat att dess standarder ger länder viss flexibilitet att genomföra reglerna enligt sina specifika behov.

Miyoshi påpekade att “bekymren hos G-20-ekonomierna kring stablecoins kan lindras genom att FSB rekommenderar omfattande reglering av stabila mynt.”