Ethereum Kurs

Här hittar du uppdaterad information om nuvarande Ethereum (ETH) kurs. Vi täcker allt från dagens ETH-värde, vilka element som styr priset och en historisk prisöversikt med lägsta och högsta noteringar för Ethereum.

Vad är Ethereum (ETH)?


ethereum kurs

Ethereum (ETH) är en decentraliserad och öppen källkods blockchain-plattform som möjliggör skapandet av smarta kontrakt och decentraliserade applikationer (dApps). ETH är den inhemska kryptovalutan och den primära drivkraften bakom Ethereum-nätverket. Den används för att betala för transaktioner, interaktioner med smarta kontrakt och för att ge tillgång till nätverkets resurser.

Tokenen heter Ether (ETH) och fungerar som bränsle för Ethereum-nätverket. Varje transaktion eller interaktion med ett smart kontrakt på Ethereum-blockchain kräver en viss mängd ETH för att genomföras. Man betalar en avgift för varje transaktion och de som hjälper till att köra och säkra nätverket genom att behandla och godkänna transaktionerna får en belöning.

Aktuell Ethereum kurs


Värdet på ETH förändras ständigt. Du kan se nedan hur Ethereums kurs i USD, SEK och Euro är för tillfället. 

Ethereum kurs dollar

En ETH är just nu värd 1801,65 USD. Det är en förändring med $11,06 under dagen eller 0,69%.

Ethereum kurs SEK

En ETH är just nu värd 20 116,67 kronor. Det är en förändring med +11,816 under dagen eller 0,69%.

Ethereum kurs Euro

En ETH är just nu värd 1700 euro. Det är en förändring med €11,469 under dagen eller +0,67%.

Ethereum kurs live


Priset på Ethereum påverkas i allra högsta grad av marknadens fluktuationer. Därför uppvisar ETH snabba förändringar från en minut till en annan. Precis som med andra kryptovalutor drivs priset av handelsaktiviteten på olika kryptobörser där köpare och säljare interagerar med varandra.

Balansen mellan köp och försäljning är i ständig förändring och därför kan priset på ETH variera kraftigt inom mycket korta tidsperioder. Detta blir tydligt när man följer Ethereum kurs i realtid genom en live-uppdatering. Det ger en direkt bild av de senaste rörelserna på marknaden.

För att beräkna Ethereums totala marknadsvärde multiplicerar man det aktuella priset på ETH med den totala mängden ETH som finns i omlopp. Resultatet ger en uppskattning av den totala värderingen av Ethereum på marknaden. Detta mått är av stor vikt för såväl investerare som analytiker för att bedöma kryptovalutans ställning och potential. 

Ethereum kursprognos 2025 och 2030


ethereum kurs pris

I vårt försök att förutspå Ethereum (ETH) framtida prisutveckling har vi använt en modell som baseras på synpunkter och analyser från experter, handlare och institutioner inom världen av kryptovalutor. Denna modell har hjälpt oss att beräkna ett genomsnittligt förväntat pris för Ethereum under de kommande åren. Det är dock viktigt att understryka att kryptomarknaden är extremt volatil och oförutsägbara svängningar kan därför inträffa. Ingen kan med säkerhet förutsäga framtida priser för Ethereum kurs.

Vår kursprognos för ETH år 2025

Enligt vår modell kan Ethereum (ETH) uppnå nya högsta nivåer under 2025. Om den förväntade tjurmarknaden inträffar skulle detta kunna leda till en ökning av Ethereum-priset till cirka $10,700. Vårt genomsnittliga förväntade pris ligger på omkring $7,600 med potentiella låga värden ner till $4,500.

Vår kursprognos för ETH år 2023

För 2030 är det svårare att ge en exakt prognos på grund av kryptomarknadens turbulenta natur. Det finns möjlighet till en massadoption av Ethereum. Det skulle kunna leda till en bred användning inom olika sektorer. Dock finns det också risker som säkerhetsbrister eller globala regleringsinsatser som kan begränsa tillväxten. Med detta i åtanke uppskattar vår modell att Ethereum kan nå ett genomsnittligt pris på $9,800 vid slutet av 2030 med potentiella toppar på $12,200 och dalar på $7,400.

Vad var högsta priset på Ethereum?


Tittar vi på Ethereums prishistorik visar den att det högsta priset någonsin inträffade den 9 november 2021 då en token kostade $4815,01.

Vad var lägsta priset på Ethereum?


När Ethereum lanserades 2015 låg priset på $0,74 och det lägsta priset för ETH var $0,42. 

Analys av Ethereum prishistorik

Sedan starten 2015 har Ethereum genomgått betydande prisfluktuationer. Det speglar de många förändringarna och utvecklingen inom både projektet och den bredare kryptovalutamarknaden.

Ethereum spenderade största delen av 2015 under en dollar men såg en stadig uppgång under 2016 och nådde över 10 dollar. Denna tillväxt accelererade under 2017 då ETH först nådde 100 dollar i maj och avslutade året nära 775 dollar. Denna snabba prisökning följdes dock av en skarp nedgång under 2018 och priset sjönk till under 100 dollar.

Peakade år 2021

Ethereum såg en period av återhämtning och tillväxt från 2019 till 2021. Det kulminerade i att ETH nådde sitt hittills högsta pris på 4815 dollar den 9 november 2021. Denna uppgång drevs av flera faktorer. Bland annat ökad adoption och utveckling inom DeFi-sektorn, något som ökade efterfrågan på ETH.

Den övergripande prisutvecklingen för ETH har varit kännetecknad av cykliska mönster av uppgångar och nedgångar. Inte sällan i linje med bredare marknadstrender. ETHs pris har också påverkats av specifika händelser inom Ethereum-ekosystemet, inklusive tekniska uppgraderingar och säkerhetshändelser.

Varit en berg-och-dalbana

Ethereums prishistorik har varit en berg-och-dalbana av spektakulära uppgångar och skarpa nedgångar. Framtiden för ETH:s pris förblir osäker men dess tidigare prestanda belyser den potentiella volatiliteten och möjligheterna inom marknaden.

Faktorer som påverkar priset på Ethereum (ETH)


Priset på Ethereum påverkas av en mängd olika faktorer precis som med alla andra kryptovalutor. Beroende på vilken faktor det handlar om varierar det hur mycket priset påverkas samt om det är en positiv eller negativ effekt.

Här är några av de viktigaste faktorerna:

 • Utbud och efterfrågan: Precis som med alla varor och tjänster påverkar balansen mellan utbud och efterfrågan priset på Ether. Om fler vill köpa Ethereum än vad som finns tillgängligt kommer priset att stiga. Om fler vill sälja än köpa kommer priset att sjunka. Till exempel har vi fått se allt fler använda kryptovalutor i Latinamerika, är det ett tecken på att Ethereum kan stiga?
 • Användbarhet och adoption: Priset på kryptovalutor påverkas av hur många användningsområden som finns. Eftersom Ethereum möjliggör smarta kontrakt och decentraliserade applikationer är dess användbarhet en stor faktor för dess värde. Ju fler företag och individer som använder Ethereum desto högre är efterfrågan och därmed priset.
 • Tekniska uppdateringar och uppgraderingar: Nätverk som Ethereum genomgår regelbundet uppgraderingar för att förbättra prestanda, säkerhet och funktionalitet. Positiva uppgraderingar och uppdateringar kan leda till ökat förtroende och användning. Detta kan driva upp priset.
 • Regleringar och lagstiftning: Juridiska faktorer och regleringar kring kryptovalutor varierar stort mellan olika länder och kan påverka priset på Ethereum. Striktare regleringar kan skapa osäkerhet och potentiellt minska efterfrågan medan ett positivt rättsligt ramverk kan öka förtroendet och användningen.
 • Marknadssentiment: Sentimentet på marknaden, det vill säga hur människor känner och tänker om Ethereum, spelar en stor roll. Positiva nyheter, som framgångsrika uppgraderingar eller ökad adoption, kan skapa positivt sentiment och öka priset. Negativa nyheter eller skandaler kan göra det motsatta.
 • Spekulation: Många investerare köper och säljer kryptovalutor som Ethereum baserat på spekulation snarare än den faktiska användbarheten. Detta kan leda till stora prisfluktuationer på kort tid.
 • Konkurrens från andra kryptovalutor: Ethereum är inte den enda blockchain-plattformen som erbjuder smarta kontrakt och decentraliserade applikationer. Konkurrens från andra plattformar kan påverka efterfrågan och priset på Ethereum.

Hur minear man Ethereum?


Att minea Ethereum är en process där man använder sin dators kraft för att lösa komplexa matematiska problem. Detta bidrar till att säkra Ethereum-nätverket. Som belöning för detta arbete kan miners få betalt i form av Ethereum-mynt. 

Men kom ihåg att mining kräver mycket elektricitet och kan göra din dator väldigt varm. Se därför till att ha bra kylning och en stabil elförsörjning. Tänk på att lönsamheten för mining kan variera beroende på kursen, svårighetsgraden och dina egna kostnader för el och utrustning.

Här är en enkel guide för att komma igång med Ethereum-mining.

Steg 1: Skaffa en plånbok

Innan du börjar minea behöver du en plats att förvara dina Ethereum-mynt. Välj en säker kryptovalutaplånbok.

Steg 2: Välj och köp utrustning

För att minea Ethereum behöver du en kraftfull dator. En dator med ett bra grafikkort (GPU) rekommenderas för bästa resultat. Det finns också speciella mining-riggar att köpa för den som önskar.

Steg 3: Installera programvara

Det finns flera olika programvaror för Ethereum mining. Välj en som passar ditt operativsystem och installera den på din dator. Några populära alternativ inkluderar MinerGate, EasyMiner och CGMiner.

Steg 4: Anslut till en miningpool

En miningpool är en grupp av miners som arbetar tillsammans för att minea Ethereum och dela på belöningen. Detta ger dig en mer frekvent inkomst än om du skulle minea på egen hand. Välj en miningpool och följ deras instruktioner för att ansluta din programvara till poolen.

Steg 5: Konfigurera och starta mining

Konfigurera din programvara enligt instruktionerna från din valda pool. När allt är färdigt startar du programvaran för att börja minea.

Steg 6: Ta emot belöningar

Dina belöningar för miningen kommer att skickas till din kryptovalutaplånbok. Hur ofta och hur mycket du får beror på poolens utbetalningsstruktur och hur mycket kraft du bidrar med.

Hur kan man köpa Ethereum?


Det finns flera olika sätt att köpa Ether som är Ethereums token. Kom ihåg att du som köper Ethereum eller andra kryptovalutor måste deklarera krypto i Sverige numera. Om du vill köpa Ethereum har du följande alternativ:

Kryptovalutabörser

Det vanligaste är att köpa Ether genom en kryptobörs. Idag finns det ett gäng olika alternativ tillgängliga som eToro, Coinbase, Binance och Bitstamp. Dessa plattformar tillåter dig att köpa, sälja och trada ett brett utbud av kryptovalutor som Ether. 

Direktköp

För den som har sina egna nycklar finns det också möjlighet att köpa Ether direkt utan att gå via en kryptobörs. Men för den som väljer detta alternativ är det viktigt att göra sin research innan och kontrollera att sidan är legitim.

Peer-to-Peer plattformar (P2P)

Genom P2P-plattformar tillåter användare att köpa och sälja Ether direkt mellan varandra. Plattformarna agerar som en mellanhand för att underlätta handeln och säkerställer att allt går rätt till. Det finns flera olika P2P-plattformar idag.

Fonder och ETF:er

Med kryptovalutors framfart har vi fått se fonder och ETF:er med exponering mot kryptovalutor och Ether. Med dessa produkter kan du investera mot prisrörelserna utan att för den sakens skull äga Ether själv. Kryptofonder och ETF:er är tillgängliga hos traditionella nätmäklare. 

Vad kan Ethereum användas till?


Ethereum har flera användningsområden som sträcker sig långt bortom att endast vara en digital valuta. De var det första kryptoprojektet att introducera smarta kontrakt och decentraliserade applikationer, även kallat dApps. På så sätt har det öppnats upp en rad olika användningsområden. Nedan går vi igenom vad Ethereum kan användas till:

 • Decentraliserade finansiella tjänster (DeFi): Ethereum gör det möjligt att skapa decentraliserade finansiella applikationer som låter användare låna, låna ut eller handla tillgångar utan behov av traditionella banker eller finansiella mellanhänder.
 • Smarta kontrakt: Smarta kontrakt på Ethereum är datorprogram som automatiskt gör saker när vissa överenskommelser inträffar. Ingen mellanhand behövs för att det ska fungera.
 • Non-fungible Tokens (NFTs): Ethereum tillåter skapande och handel av unika digitala tillgångar som konstverk, samlarobjekt och mycket mer genom NFTs.
 • Decentraliserade applikationer (dApps): Ethereum fungerar som en plattform för utvecklare som vill bygga och distribuera decentraliserade applikationer inom olika områden. Det kan handla om spel, sociala medier och marknadsplatser online.
 • Decentraliserade autonoma organisationer (DAOs): Genom Ethereum kan grupper av individer kollektivt organisera sig och fatta beslut genom demokratiska röstningsprocesser utan behov av en centraliserad auktoritet.
 • Företagslösningar: Företag använder Ethereum för att skapa privata blockkedjor och smarta kontrakt för att effektivisera affärsprocesser och skapa automatiserade arbetsflöden.
 • Identitets- och dataverifiering: Ethereum kan användas för att säkert lagra och hantera digitala identiteter. Det ger användare kontroll över sin personliga information.
 • Supply chain management: Genom att använda smarta kontrakt kan företag spåra och verifiera ursprunget av produkter i en leveranskedja. Detta leder till ökad transparens och minskar risken för förfalskning.
 • Välgörenhet och donationer: Ethereum möjliggör transparenta och spårbara donationer till välgörenhetsorganisationer. Det säkerställer att medel når fram till avsedda mottagare.
 • Röstningssystem: Med Ethereum kan säkra och transparenta röstningssystem skapas. Det minskar risken för valfusk och ökar tillgängligheten för de som röstar.

Sammanfattning


Ethereums kurs har genom åren varit känt för sin volatilitet och förmåga att snabbt reagera på marknadstrender och teknologiska förändringar. Plattformen är ledande inom smarta kontrakt och decentraliserade applikationer och har lockat ett stort antal utvecklare och investerare. Dessa faktorer har bidragit till dess växande popularitet och värdeökning. Ethereum påverkas också av externa faktorer som regleringsbeslut och säkerhetsproblem. Detta kan leda till plötsliga kursförändringar.

Trots de många utmaningarna och osäkerheterna som omger kryptovalutor fortsätter intresset och förtroendet för Ethereum att växa. Många ser Ethereum som en viktig spelare i den framtida digitala ekonomin. Projektets ständiga utveckling och innovation inom blockchain-teknologi håller den relevant och i framkant. Investering i Ethereum kräver fortsatt försiktighet och uppmärksamhet på marknadens rörelser och generella globala ekonomiska trender.

Vanliga frågor om Ethereum kurs


Vad påverkar Ethereums kurs?

Ethereums kurs påverkas av faktorer som marknadsefterfrågan, teknologiska framsteg, säkerhetsproblem, regleringsnyheter och allmänna trender inom världen av kryptovalutor.

Hur har Ethereum kursen förändrats över tiden?

Kursen för Ethereum har upplevt betydande volatilitet sedan starten 2015. Vi har fått ta del av flera stora upp- och nedgångar.

Var kan jag se den aktuella Ethereum kursen?

Den aktuella Ethereum kursen finns tillgänglig på vår hemsida. Du kan också spana in nyhetssajter och kryptobörser för aktuell kurs.

Vad är Ethereum all-time high?

Ethereums högsta kurs någonsin uppnåddes 9 november 2021 då priset per ETH nådde över 4800 USD.

Hur köper jag Ethereum?

Du kan köpa Ethereum via kryptovalutabörser, direkt från andra personer eller via olika kryptovalutamäklare.

Är det säkert att investera i Ethereum?

Som med alla investeringar finns risker och det är viktigt att göra egen forskning och eventuellt rådgöra med en finansiell rådgivare.