Bitcoin vs Ethereum – Vad är ett bättre köp?

Bitcoin och Ethereum är de två största kryptovalutorna efter börsvärde. Tillsammans har de ett börsvärde på över 1 biljon dollar. Men det väcker onekligen frågan: Bitcoin vs Ethereum – vad är ett bättre köp? I den här guiden kommer vi att titta närmare på den här frågan. Vi tittar närmare på potential, risker, användningsområden, och hur de kan utvecklas i framtiden. 

Vilka är de främsta köpargumenten för Bitcoin och Ethererum?

Bitcoin vs EthereumAtt välja mellan Bitcoin och Ethereum är inte den lättaste uppgiften. Ska man tänka ur ett investeringsperspektiv finns det många faktorer att ta hänsyn till. Inte bara när det gäller grunderna utan också långsiktigt. Låt oss ta en titt på några av de främsta köpargumenten för båda kryptovalutorna. 

Bitcoin: Pionjären inom kryptovalutor

Bitcoin är den ursprungliga kryptovalutan, vilken grundades i 2008 och lanserades 2009. Den verkliga identiteten för Bitcoins grundare är fortfarande okänd, men personen går under namnet “Satoshi Nakamoto”. Bitcoin är även den största kryptovalutan sett till börsvärde. Det är även den mest kända kryptovalutan globalt, utan någon större konkurrens. Enligt Bitcoins eget whitepaper skapades Bitcoin som ett alternativ till det globala monetära systemet. Det gör det möjligt för användare att lagra, skicka och ta emot digitala tillgångar utan inblandning från en tredje part. Det är en stor skillnad mot traditionella banker, som har makten att blockera transaktioner och frysa kundernas pengar. Bitcoin är å andra sidan helt decentraliserat. Bitcoin vs EthereumDet innebär att Bitcoin-överföringar görs på peer-to-peer-basis, direkt mellan avsändare och mottagare. Till skillnad från fiat-pengar, stöds inte Bitcoin av en regering eller centralbank. Dessutom är Bitcoin-utbudet låst med en oföränderlig kod. Det betyder att det aldrig kommer att finnas mer än 21 miljoner Bitcoins. Till man har uppnått detta tak kommer nya Bitcoins i omlopp var tionde minut. Med allt detta i åtanke är Bitcoin ett av de bästa alternativen för en investerare. Dess fasta utbud påminner lite om guld. Till skillnad från guld är Bitcoin lätt att lagra, överföra och fraktionera. Bitcoin är också mycket mer likvid än många andra tillgångar. Det är en marknad som är öppen 24/7 och där miljarder dollar är i omlopp varje dag. Viktiga takeaways för Bitcoin

 • Den ursprungliga kryptovalutan
 • Begränsat utbud på 21 miljoner Bitcoins
 • Kontrolleras eller regleras inte av några regeringar eller centralbanker
 • Lätt att lagra, överföra och fraktionera
 • Har miljontals innehavare över hela världen
 • Helt decentraliserat
 • Fördelar från reglerade termins- och ETF-marknader

Köp Bitcoin hos Binance

Ethereum – En plattform för decentraliserade applikationer

Även om Ethereum (ETH) inte är det första altcoinet, har de överlägset störst börsvärde. Ethereum grundades 2014 och tillförde en ny dynamik till kryptovlautamarknaderna; smarta kontrakt. Ethereums blockkedja gör det möjligt för utvecklare att driva decentraliserade projekt. Det finns inga krav på centraliserade mellanhänder, eftersom smarta kontrakt är autonoma. Smarta kontrakt är förtroendelösa avtal mellan två eller flera parter. De verkställs först när villkoren i avtalet är uppfyllda. Ett exempel är den decentraliserade börsen Uniswap, som verkar på Ethereums blockkedja. Köpare och säljare kan byta tokens utan några centraliserade ordrar. När ett byte begärs drar det smarta kontraktet kryptovalutan från användarens plånbok. Bitcoin vs EthereumDe sätter sedan in den nya kryptovalutan i användarens plånbok automatiskt. Det smarta kontraktet kan inte avvika från de överenskomna villkoren, vilket innebär att den underliggande koden är oföränderlig. Dessa utbyten är bara en typ av dApp som Ethereum kan erbjuda. De kan även göra decentraliserad utlåning, staking, play-to-earn-spel, metaverser, NFT:er och förutsägelsemarknader. Nu år 2024 finns det tusentals dApps på Ethereum. Ju fler dApps som ansluter sig till ekosystemet, desto mer gynnas Ethereum. Det beror på att dApps följer ERC-20-standarden och alla smarta avtalsavgifter betalas i ETH. Med andra ord är ETH väldigt efterfrågat varje gång en transaktion genomförs. Det kommer även att skapa en långsiktig efterfrågan av Ethereum, så länge ingen seriös konkurrent gör entré på marknaden.  Viktiga takeaways för Ethereum:

 • Grundades 2014 och lanserades i juli 2015
 • Den första kryptovalutan som introducerar smarta kontrakt och dApps
 • Tusentals projekt är aktiva på Ethereums blockkedja, kallas för ERC-20-tokens
 • Kan användas till metaverser, peer-to-peer-lån och spel
 • ETH krävs alltid när smarta kontrakt ska utföras
 • Nyligen uppgraderad med en proof-of-stake mekanism
 • Har inget maximalt utbud

Köp Etherum hos Binance

Vilka är de största skillnaderna mellan Ethereum och Bitcoin?

I det här stycket tar vi en närmare titt på skillnaderna mellan Ethereum och Bitcoin, för att kunna avgöra debatten. Vi kollar bland annat på faktorer som skalbarhet och utbudsdynamik.Läs vidare för att avgöra om Bitcoin eller Ethereum är det bästa valet för dig och din portfölj. 

Transaktionsvalidering: Bevis på arbete kontra bevis på insats

Det första vi ska kolla på är något som kallas för transaktionsvalidering, vilket används av både Bitcoin och Ethereum. Detta avgör hur blockkedjan når konsensus innan transaktioner valideras och bekräftas. Detta säkerställer att Bitcoin och Ethereum förblir decentraliserade utan att kompromissa med säkerheten. Met det sagt så använder varje kryptoprojekt en egen valideringsmetod. Bitcoin: Proof of WorkBitcoin använder mekanismen proof-of-work. Det kräver att deras “miners” löser kryptografiska ekvationer innan ett block av transaktioner skickas till blockkedjan. Dessa ekvationer är så komplexa att det tar cirka 10 minuter att lösa. Detta görs med hjälp av avancerade hårdvaruenheter, så kallade Application-Specific Integraded Circuts (ASIC). ASIC är något som kostar tusentals dollar att köpa. En ensam ASIC är inte tillräckligt för att lösa PoW-pusslet. Eftersom Proof-of-work är så komplext förbrukar det också enorma mängder elektricitet. Det är en av de stora anledningarna till att många säger att Bitcoin är dåligt för miljön. Trots detta har det aldrig varit så populärt att mina Bitcoin. Den första personen som löser det kryptografiska pusslet blir den som vinner BTC. Just nu rör det sig om 6,25 BTC, vilket är värderat till över $250,000. Denna process upprepas alltså var 10:e minut. Från och med april 2024 kommer miningbelöningen att sänkas till 50 %, alltså 3,125 BTC. Den stora nackdelen med Bitcoins proof-of-work system är att det är så energikrävande. Den är också dyrare och mindre skalbar än andra modeller. En fördel med PoW är att det anses vara det säkraste och mest decentraliserade alternativet. Ethereum: Proof of StakeNär Ethereum först lanserades 2015 använde de sig också av proof-of-work-mekanismen. Ethereum använde dock en annan form av PoW känd som Ethash. Den stora skillnaden var att Ethash gjorde det möjligt för transaktioner att bearbetas på bara 15 sekunder. Bitcoins system tar istället 10 minuter. Ethereum uppgraderade sin blockchain till proof-of-stake år 2022 av flera olika anledningar:

 • PoS är betydligt mer klimatsmart
 • Ethereums PoS-uppgradering minskar energiförbrukningsnivåerna med över 99 %
 • PoS erbjuder ett mer rättvist valideringssystem som inte domineras av storskaliga miners med stora resurser. 
 • Alla har chansen att tjäna belöningar från Ethereum

Om man ska förklara det på ett enkelt sätt stakar Ethereum-innehavare in sin ETH i en insatspool, vilket hjälper till att hålla nätverket stabilt och säkert. I gengäld kan användarna tjäna passiva ETH-belöningar. Det baseras på mängden ETH som stakas, snarare än mängden genererad beräkningskraft. PoS erbjuder också billigare och mer skalbara transaktioner än PoW. Ethereum har dock fortfarande lite att jobba på. Även om PoS nu har implementerats är transaktionerna fortfarande begränsade till 29 per sekund. Dessutom tar de ofta väldigt höga avgifter. Under de mest aktiva perioderna kan avgifterna gå upp till $40. Denna PoS-mekanism anses även vara mindre säker än Bitcoins PoW. Vinnare: EthereumVi skulle säga att Ethereums proof-of-stake vinner av flera anledningar. De erbjuder inte bara snabbare och mer skalbara transaktioner utan är också bättre för miljön. Dessutom ger proof-of-stake ETH-innehavare en rimlig chans att tjäna passiva belöningar. Dock anses Bitcoins proof-of-work vara både säkrare och decentraliserad. Det måste du ta med i beräkningen när du gör en jämförelse mellan Bitcoin vs Ethereum. Skalbarhet: Lightning Network vs Ethereum 2.0Skalbarhet handlar om hur många transaktioner ett blockkedjenätverk kan hantera vid varje given tidpunkt. Detta mäts vanligen genom transaktioner per sekund. Det är väldigt viktigt att tänka på detta när du ska jämföra Bitcoin vs Ethereum. Om ett nätverk inte kan hantera efterfrågan kommer det att skapa en rad olika problem. Det medför överbelastning, förseningar och högre avgifter. Om ett nätverk har tillräcklig skalbarhet kan du räkna med effektiva och smidiga transaktioner med konkurrenskraftiga avgifter. Bitcoin kan hantera cirka 7 TPS. Det anses vara väldigt lågt, speciellt med tanke på den efterfrågan som finns för Bitcoin. Ethereum kan hantera 29 TPS. Även om det är fyra gånger mer än Bitcoin är det fortfarande problematiskt. Andra blockkedjenätverk som Solana, Binance Smart Chain och Cardano hanterar tusentals TPS. Dock är skalbarhet mycket viktigare för Ethereum än Bitcoin. Som vi redan nämnde är tusentals dApps byggda på Ethereums blockchain. Varje gång ett smart kontrakt exekveras av en dApp, kräver det en ny transaktion.Bitcoin vs EthereumFör att Ethereum ska behålla sin position som det ledande nätverket för smarta kontrakt behöver de förbättra sina skalbarsmöjligheter. Det är något som Ethereum arbetar väldigt aktivt med. Målet är att nå över 100 000 TPS i framtiden. De måste även akta sig för den växande konkurrensen på marknaden. Vi vill också gå tillbaka till Bitcoin och nämna Bitcoin Lightning Network. Det är enkelt förklarat en Layer-2 lösning för Bitcoin och betyder att transaktioner kan utföras utanför kedjan. Det innebär också att transaktionstiden kan reduceras från 10 minuter till sekunder. Dessutom erbjuder Bitcoin Lightning Network en teoretisk genomströmning på upp till 1 miljon TPS. Just nu är det en väldigt liten del av transaktionerna som går via Bitcoin Lightning Network. Därför vet man ännu inte om det är en hållbar lösning. Det finns även Layer-2 lösningar för Ethereum, inklusive Polygon och Arbitium. Vinnare: Oavgjort När det gäller skalbarheten måste både Bitcoin och Ethereum förbättras. Många andra blockchainnätverk kan skala tusentals transaktioner per sekund. Ethereum har arbetat aktivt med att förbättra detta i flera år. Utbudsgräns: Fasta 21 miljoner vs ingen gränsDet är också viktigt att tänka på det totala utbudet när man jämför Bitcoin vs Ethereum på lång sikt. Det finns en specifik anledning till det. Fiat-valutor som till exempel den amerikanska dollarn och euron lider av ogynnsam centralbankspolitik. Det beror på att “pengautskrift” kan skapa inflation. Det är något som devalverar valutan, vilket ökar levnadskostnaderna generellt. Dessutom minskar det värdet på människors besparingar. Bitcoin har ett maximalt utbud på 21 miljoner BTC, vilket är något som stärker deras värde. Man beräknar att Bitcoin kommer att nå sitt maximala utbud år 2140. Fram tills dess kommer det att komma nya BTC i omlopp var 10:e minut. Det är något som kan hjälpa Bitcoins prisökning organiskt över tid. Som en jämförelse har Ethereum inte ett maximalt utbud. Varje år tillkommer nya ETH i utbudet, vilket används för att finansiera stakingbelöningar. Just nu är det inte ett problem, men på sikt kan investerare tappa förtroende om det inte finns ett maxtak. Vinnare: BitcoinBitcoins förutsägbara och fasta utbud vinner utan tvekan. Som investerare vet du exakt hur många Bitcoins som kommer i omlopp. Dessutom reduceras utbudet med 50 % vart fjärde år. Det minskar ytterligare hastigheten med vilken nya mynt kommer in på marknaden. Ethereum har inget tak för det maximala utbudet. Därför är Bitcoin det bästa alternativet i denna fråga. 

Läs också: Köpa kryptovaluta – En guide

Användningsområden i dagliga livet: Vilken token gör mer nytta?

Användningsområden är också en viktig punkt i jämförelsen mellan Bitcoin vs Ethereum. Kryptovalutor som går att använda på flera sätt kommer tilltala fler investerare, snarare än bara prisspekulation. Det beror på att människor har en tydlig anledning till att köpa och hålla fast vid sina tokens. Om en kryptovaluta inte går att använda till något kan investerare bara hoppas att den ökar i värde. Det är ohållbart i det långa loppet. Bitcoin: Använd till digitala betalningarBitcoin designades ursprungligen som ett bytesmedel, men det har visat sig att BTC inte är lämpligt för detta. Eftersom Bitcoin-transaktioner kan ta upp till 10 minuter passar det inte för dagliga transaktioner. Denna plattform har inte heller någon möjlighet att göra mikrotransaktioner. Dessutom finns det en fråga om skalbarhet. Bitcoin betraktas därför som en värdebutik. Man tror att många områden med hög inflation kan ha stor nytta av BTC i framtiden. Ethereum: Decentraliserad finans, NFT och mycket merEthereum är varken ett värdelager eller ett utbyte. De erbjuder istället ett fullfjädrat ekosystem för dApps. Det betyder att utvecklare kan bygga sina egna kryptovalutaprojekt på Ethereum och dra nytta av deras säkra och decentraliserade nätverk. dAppar stöds av smarta kontrakt vilket gör att de kan arbeta autonomt. Det finns oändligt med användningsområden för ETH. Ethereum stöder bland annat metaverse-projekt som Sandbox och Decentraland. När en användare köper virtuella varor eller investerar i metaverse-mark exekveras ett smart kontrakt. Ethereum är också hem för de bästa decentraliserade börserna. Några exempel är SushiSwap och UniSwap där varje köp- och sälj order kräver ett smart kontrakt. Det är också populärt med play-to-earn spel som Axie Infinity. Dessutom finns det decentraliserade finansplattformar som erbjuder lån och sparkonton. Ethereum tillåter även utvecklare att skapa och utfärda NFT:s.Till skillnad från kryptovalutor är varje NFT unik. Den kan även backas upp av virtuella eller verkliga tillgångar, vilket ger ägande i blockkedjan. Det är också väldigt enkelt att föra över NFT:s. 

Sammanfattning: Ska man köpa Bitcoin eller Ethereum?

Efter att ha gjort en djupdykning i Bitcoin vs Ethereum debatten kan vi konstatera att båda kryptovalutorna är solida investeringar. Man kan till exempel jämföra det med Apple vs Google-aktier. Bitcoin är den första kryptovalutan men Ethereum var först med smarta kontrakt med otaliga användningsområden. Se bara till att du är medveten om riskerna. Det finns aldrig någon garanti för avkastning vare sig med Bitcoin eller Ethereum. Tvärtom kan du förlora pengar. 

Läs också: Bästa kryptovaluta att köpa just nu

Källor:

Bitcoin vitpapper

Ethereum vitpapper

Vanliga frågor och svar

Vad är skillnaden mellan Bitcoin och Ethereum?

Bitcoin och Ethereum är två kryptovalutor med väldigt olika användningsområden. Bitcoin är främst en värdebutik och Ethereum distribuerar smarta kontrakt.  

Ska jag köpa Bitcoin eller Ethereum?

Båda två kan vara väldigt bra investeringar med hög avkastning. Det finns dock aldrig några garantier och du bör aldrig investera pengar som du inte har råd att förlora. 

Är Bitcoin eller Ethereum ute?

Nej, verkligen inte. Det är fortfarande de två största kryptovalutorna sett till marknadsvärde. 

Vilken av Bitcoin och Ethereum är bäst på lång sikt?

Både Bitcoin och Ethereum erbjuder stor potential på lång sikt. De har dock ganska olika målgrupp och tilltalar olika typer av investerare.